Jeziora mazurskie i zamki krzyżackie.

Zamek w Malborku
14 września 1309 roku wielki mistrz Zakonu Siegfried von Feuchtwangen przeniósł do Malborka swój urząd. Zamek awansował do roli stolicy jednego z najpotężniejszych państw na południowym wybrzeżu Bałtyku. Rychło okazało się, że w swojej dotychczasowej postaci nie może on spełniać nowych funkcji.
Trwająca blisko czterdzieści lat rozbudowa przekształciła dom konwentualny w silnie umocniony Zamek Wysoki. Otoczony głębokimi fosami i kilkoma pierścieniami murów obronnych zawierał szereg reprezentacyjnych pomieszczeń. M.in.: kościół N M Panny powiększony o nowe prezbiterium i położoną pod nim kaplicę św. Anny - miejsce pochówków wielkich mistrzów. Dawne podzamcze także uległo rozbudowie, stając się obszernym i funkcjonalnym Zamkiem Średnim dostępnym dla rycerzy - gości z Europy Zachodniej. Oprócz pomieszczeń mieszkalnych, znajdował się tu Wielki Refektarz - największą salą na zamku, przykrytą pięknym sklepieniem palmowym, Infirmeria dla starszych i chorych braci oraz Pałac Wielkich Mistrzów. W XIV i pierwszej połowie XV wieku założono i rozbudowano trzecią część warowni - Zamek Niski zwany odtąd Przedzamczem. Umieszczono tu m.in. Karwan - wielką zbrojownię na działa i wozy bojowe, spichlerz nad brzegiem Nogatu oraz szereg budynków gospodarczych (ludwisarnię, stajnie, browar, etc). Przy jednym z nich znajdowała się kaplica św. Wawrzyńca, przeznaczona dla służby zamkowej. Całość otaczały fosy i mury obronne z licznymi wieżami, połączone z umocnieniami miasta Malborka. /więcej fotografii/

 Święta Lipka Sanktuarium -Częstochowa Północy
Święta Lipka - ta niewielka miejscowość znana już od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek, położona jest w pobliżu Kętrzyna nad jeziorem Dejnowa. Co roku, ponad 100tys. turystów przyjeżdżających na Mazury, odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium Maryjne. Z powodu licznych grup pielgrzymów, Święta Lipka często nazywana jest "Częstochową Północy". Podróżując z kierunku Reszla do Świętej Lipki możemy podziwiać barokowe kapliczki drogi różańcowej, ustawione na trasie liczącej około 6 km długości. Kościół znajduje się w miejscu poprzednio istniejących dwóch kolejnych kaplic - pierwszej z ok.1400r. i drugiej wybudowanej w.1619r. z inicjatywy sekretarza królewskiego Stefana Sadorskiego. W skład kompleksu klasztornego wchodzi bazylika, krużganki i dom zakonny ojców jezuitów. Na-kościelny dziedziniec wchodzi się przez barokową bramę z pierwszej połowy XVIII wieku. W-bazylice możemy podziwiać barokowe organy z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721r. Na-ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Świętolipskiej. Święta Lipka - to sławne sanktuarium Maryjne już od średniowiecza przyciągające rzesze pielgrzymów nie tylko z Warmii i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski. Święta Lipka - to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru, posiada zachowaną w idealnym stanie bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby, freski, obrazy na płótnie, wyroby złotnicze oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa. W ostatnich latach Święta Lipka stała się także miejscem wypoczynku i rekreacji. Lasy i jeziora przyciągają coraz większe rzesze wczasowiczów.

Wioska żeglarska - Mikołajki
Mikołajki potocznie zwane są letnią stolicą Mazur. Miasto leży nad jeziorem Mikołajskim. Mikołajki są także przystanią Żeglugi Mazurskiej. Najważniejszym zabytkiem miasta jest XIX-wieczny kościół ewangelicki. Miasto najbardziej znane jest żeglarzom, gdyż właśnie tędy przebiega główny szlak szuwarowych wędrówek. W wiosce żeglarskiej znajduje się duży, dobrze wyposażony port, liczne tawerny, smażalnie i bistro. W sezonie odbywa się tutaj wiele imprez cyklicznych, regat itp. Historia Mikołajek: pierwotnie wieś kościelna, wzmiankowana w 1444r. Zasiedlone przez ludność pochodzenia polskiego, głównie emigrantów z Mazowsza, w XV-XVI w. Ok.1550r. rozpoczął się napływ osadników niemieckich. Pierwszy drewniany most powstał w Mikołajkach w.1516r. Prawa miejskie od 1726. Pomimo nasilonej akcji germanizacyjnej ludność Mikołajek do końca XIX w. zachowała polski język i tradycje. W 1945r powróciły do Polski. /więcej fotografii/

Węgorzewo - Zamek Krzyżacki
Zamek w Węgorzewie. Nad rzeką Węgorapą powstał w około roku 1398 krzyżacki zamek. Pięcioboczna budowla z wewnętrznym dziedzińcem i wieżą w narożniku północno wschodnim była siedzibą administratora zakonnego do roku 1469, by przejść potem w ręce prywatne. W XVIII wieku przebudowano węgorzewski zamek na barokową rezydencję, ale w XIX wieku posłużył on już tylko jako więzienie. W 1945r. został spalony, ale przetrwały główne mury. Obecnie w odbudowie. /więcej fotografii/

Zamek w Reszl - zamek reszelski położony jest nad brzegiem rzeki Sejny, w południowo-wschodniej części miasta
Powstał w latach 1350-1401. Był wielokrotnie oblegany i kilkakrotnie zdobywany przez wojska polskie i krzyżackie. W XIX wieku zamek zaadoptowano na więzienie i dopiero po II wojnie światowej postanowiono gruntownie go odrestaurować. Zamek należał, podobnie jak Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Jeziorany i Braniewo, do tzw. zamków biskupich. W latach 1251 i 1255 w wyniku ustaleń pomiędzy zakonem krzyżacki i biskupami Warmia zostało podzielona między biskupów i kapitułę. Przed nastaniem Krzyżaków a także biskupów warmińskich okolice Reszla zamieszkiwały pruskie plemienia Bartów. W fundamentach zamku, w południowym skrzydle, archeolodzy odnaleźli ślady umocnień, które pochodzą z okresu przed krzyżackiego. Po dokonaniu podboju Warmia w latach 40 XVIII wieku fortyfikacje te wykorzystali zapewne Krzyżacy na potrzeby własnej strażnicy. To, że istniał w tym miejscu gródek, potwierdza dokument wystawiony przez biskupa warmińskiego Anzelma 27 grudnia 1254 roku, kiedy ustalono granicę między włościami biskupimi, a terytoriami podległymi zakonowi. Już wówczas Reszel określany był łacińskim mianem castrum. Mimo, że należał do biskupów, wobec zagrożenia pruskiego do 1273 były tam osadzone załogi krzyżackie. Obawy nie były bezpodstawne. W 1260 wybuchło powstanie pruskie. W pierwszych miesiącach walk Krzyżacy utracili większość placówek na Warmii. Załoga Reszla, nie czekając na pruskie oblężenie, spaliła strażnicę i ukradkiem uciekła. Ostatecznie do 1273 powstanie Prusów zostało stłumione. /więcej fotografii/

Zamek krzyżacki w Kętrzynie – budowla gotycka pochodząca z drugiej połowy XIV w., znajdująca się w Kętrzynie. Według niektórych historyków wybudowany około 1360 r. Był wielokrotnie przebudowywany. Rozbiórkę zewnętrznych fortyfikacji rozpoczęto w I połowie XVIII w. Po tym, jak wojska sowieckie w 1945 r. spaliły zamek, został on odbudowany dopiero w latach 1962-1967. Pierwotnie, zamek ten był obiektem trzyskrzydłowym, zbudowanym wokół dziedzińca, na planie kwadratu. Otoczono go murem obronnym z trzema basztami oraz bramą wjazdową od strony miasta. W północnym skrzydle umieszczony był refektarz, kaplica oraz mieszkania krzyżackiego urzędnika - prokuratora. W zamku oraz w folwarku, który do niego przylegał mieściły się m.in.: kuchnia, browar, młyn, piekarnia, spichlerz, spiżarnia, zbrojownia, prochownia, kaplica a także więzienie. /więcej fotografii/

Bazylika św. Jerzego Kętrzynie.
Katolicki kościół parafialny św. Jerzego został wzniesiony w latach 1359-1407 i został włączony w system obwarowań miejskich. Grube mury budowli były tak szerokie. Do dzisiaj kościół, ze swymi dwiema ciężkimi wieżami, przypomina bardziej potężne zamczysko niż gotycką świątynię. Pierwotna budowla była jednonawowa. Na przełomie XIV i XV wieku nastąpiła gruntowna przebudowa i tak kościół stał się trzynawową bazyliką stropową. Podwyższono szczyt zachodni i wieżę południowo-zachodnią, a od strony południowej dobudowano kaplicę św. Jakuba. W 1500 r. dobudowano prezbiterium z piętrową zakrystią o gwiaździstym sklepieniu. Godne uwagi jest to że prezbiterium jest odchylone skośnie do osi nawy głównej co stanowi osobliwość architektoniczną nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Odwiedzający świątynię stojąc na środku kościoła widzą tylko dwa witraże w prezbiterium - środkowy i prawy. Żeby zobaczyć lewy witraż, trzeba wyraźnie przesunąć się w prawo. /więcej fotografii/

Strona główna W górę Szyndzielnia Słowacki Raj Anglia Bibione Wenecja Rzym Wadowice Jan Paweł II Tarnica Muzeum Nafty Chorwacja Brac Dubrownik Czarnogóra Jeziora Duszatyńskie Tokaj Połoninę Wetlińską Władysławowo Mazury Muzeum Marii Konopnickiej Zamek Łańcucie Zamek Krasiczynie Zamek Nidzicy Belianska jaskyňa Morskie Oko Czarny Staw Giewont Spływ Dunajcem Rezerwat Prządki Zamek Spiski Dolina Pięciu Stawów Jaskinia Slobody Jaskinia Lodowa Zamek Orawski Włochy - 1997


Ostatnia aktualizacja tej witryny 2015-03-28 22:51
Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały