Strona główna
Informacje o autorze
Mastif Tybetański
Historia Cergowej
Galeria fotografii
Beskid Dukielski
Nasze podróże
Miasto Dukla
Żydzi z Dukli
Moje hobby
Buduj dom
Łemkowie
Kontakt

Ratusz w Dukli

Złota Studzienka

Pustelnia św. Jana z Dukli

Sanktuarium św. Jana z Dukli

Kościół parafialny p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Muzeum Historyczne w Dukli

Dolina Śmierci wzgórze 534

Jaskinie Szczelinowe na górze Cergowej

Cmentarz Wojskowy w Dukli

Kirkuty Żydowskie w Dukli

Ruiny synagogi w Dukli

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Wietrznie

    

       Beskid Dukielski - uważany jest za jeden z najciekawszych części Beskidu Niskiego - największego pod względem powierzchni pasma górskiego w Polsce. Znaleźć w nim można wiele pamiątek i zabytków z przeszłości obok których nie sposób przejść obojętnie. Są to tereny idealne do turystyki górskiej ale i wycieczek typowo krajoznawczych i historycznych. W Beskidzie Dukielskim znajdują się także dwa znane uzdrowiska w Romanowie Zdroju i Iwoniczu Zdroju. Najwyższym szczytem całego Beskidu Dukielskie jest Piotruś (728 m) natomiast najbardziej znanym niewątpliwie Cergowa (716 m), i dlatego też nazywana jest beskidzkim "Giewontem". Zachodnie krańce Beskidu Dukielskiego (masyw Baraniego, dolina Ciechani) znajdują się w obrębie Magurskiego Parku Narodowego powstałego w 1995 r. /więcej o Magurskim Parku/ , a część południową obejmuje Jaśliski Park Krajobrazowy. /więcej o Jaśliskim Parku/ Beskid Dukielski obfituje w duże kompleksy leśne (ponad połowa powierzchni Beskidu Dukielskiego to lasy i grunty leśne), czyste rzeki, powietrze, wytyczone szlaki turystyczne, bogata fauna i flora. Entuzjaści dzikiej przyrody znajdą tu w niewielkim stopniu naruszone przez gospodarkę ludzką starodrzewy bukowe, opustoszałe łąki i pastwiska nieistniejących wsi. Amatorzy zbieractwa runa leśnego znajdą tu : grzyby, jagody, jeżyny, zioła.
Rezerwaty przyrody to:

Ciekawe miejsca w Beskidzie Dukielskim to:


Dukla nazwa Beskidu Dukielskiego pochodzi od miasteczka Dukla położonego w dolinie Jasiołki tzw. Przełęcz Dukielska 500 m. Pierwsze wzmianki o Dukli pochodzą z 1366 r. z dokumentu wydanego przez Kazimierza Wielkiego we Włodzimierzu. W 1380 r. uzyskała ona prawa miejskie lecz w swojej historii wiele przeszła w szczególności w czasie II wojny światowej kiedy to omal nie straciła nadanych jej praw jak stało się to z Nowym Żmigrodem czy Jaśliskami. Historia pozostawiła po sobie jednak wiele pamiątek dzięki którym Dukle z pewnością zaliczyć można do głównych atrakcji Beskidu Niskiego. /więcej o Dukli/
Miejsce kultu św. Jana z Dukli na tym terenie to Złota Studzienka /więcej fotografii/ oraz Pustelnia Św. Jana z Dukli /więcej o pustelni/, a także mało znana tzw. Święta Woda pod szczytem Piotrusia. Złota Studzienka położona jest na płn.- zach. stoku Cergowej, zaś Pustelnia Św. Jana z Dukli znajduje się na stokach masywu Mszany (wzgórze Zaśpit), około 1,5 km od Szosy Dukielskiej w pobliżu wsi Trzciany. W Pustelni oprócz chaty w której według legend przebywał św. Jan z Dukli jest także kościółek i źródełko mające uzdrawiającą moc. /więcej fotografii Pustelnia św. Jana/


Chyrowa (przechodzi przez nią główny szlak beskidzki, prócz tego znajduje się tam punkt GOPR i pensjonat "Pod Chyrową"), o której najstarsze wzmianki pochodzą z 1366 r. W centrum wsi znajduje się chyża i zabytkowa cerkiew łemkowska pod wezwaniem Opieki Matki Boskiej (Pokrow) typu zachodnio - łemkowskiego. Obecnie wykorzystywana jest jako kościół rzymskokatolicki (filia klasztoru oo. bernardynów z Dukli). Cerkiew w Chyrlowej - należy do najstarszych w Beskidzie Niskim i najciekawszych na tym terenie. Najstarszą jej częścią jest murowane prezbiterium, prawdopodobnie dawna kaplica pochodzące z początku XVII wieku. Drewnianą nawę i babiniec z wieżą dobudowano w 1770 r. Wewnątrz piękny rokokowy ikonostas z XVII wieku z zabytkową ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem za przyczyną, której w okresie wojennym jako do sanktuarium zmierzały liczne pielgrzymki także zza granicy. Do cerkwi zmierzały liczne pielgrzymki także ze Słowacji. Na temat cerkwi krążą legendy o jej powstaniu i przeniesieniu w inne miejsce. Po drugiej wojnie światowej cerkiew była w administracji parafii rzymskokatolickiej w Dukli. Mimo to nie podejmowano żadnych starań mających na celu ratowanie niszczejącego zabytku. W 1982 r. rozpoczęto rozbiórkę będącej w katastrofalnym stanie cerkwi. Dzięki interwencji środowiska turystycznego (głównie warszawskiego) udało się ją jednak powstrzymać. Pod koniec lat osiemdziesiątych przeprowadzono remont obiektu. Sporą ciekawostkę jest fakt, że odnaleziono dzwon z cerkiewnej wieży zakopany przez mieszkańców Chyrowej w chwili wkraczania do wioski armii niemieckiej w 1939 r. Dzwon zakopany był ponad metr pod ziemią. /więcej fotografii/


Zyndranowa znajduje się tam Muzea Kultury Łemkowskiej. W Zyndranowej kierowane przez bardzo znanego działacza łemkowskiego Teodora Gocza. Z Muzealną Chatą Żydowską wiąże się nieprawdopodobna historia dotycząca przedwojennego właściciela Samuela Olinera - jednego z zyndranowskich Żydów. Samuel Oliner cudem ocalał podczas zawieruchy wojennej i został odnaleziony przez Internet w Stanach Zjednoczonych! Uczestniczył on w 1994 r. w uroczystym otwarciu izby muzealnej w swoim dawnym domu. Muzeum wydaje własne pismo w języku ukraińskim zatytułowane "Zahoroda". Co roku w ostatni weekend czerwca organizowane jest w Zyndranowej święto kultury łemkowskiej "Od Rusala do Jana". Jest to największa tego rodzaju uroczystość po "Łemkowskiej Watrze" w Zdani. Przybywają na nią zespoły folklorystyczne z Polski, Ukrainy i Słowacji. /więcej fotografii/


Natomiast w Olchowcu, konkretnie w przysiółku Kolonia - w dawnej chacie Michała Gabło usytuowana jest prywatna Izba Regionalna prowadzona przez wybitnego łódzkiego działacza turystycznego Tadeusza Kiełbasinskiego (publikuje on m.in. w "Magurach"). W arcyciekawych zbiorach znajdują się m.in. drewniane modele cerkwi łemkowskich z terenów Polski i Słowacji. W samym Olchowcu na uwagę zasługuje kamienny zabytkowy mostek prowadzący do cerkwi - jedyna tego rodzaju osobliwość na Łemkowszczyźnie. Olchowiecka cerkiew greckokatolicka p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja pochodzi z 1932 r. Od 1978 r. jest we wspólnym użytkowaniu parafii greckokatolickiej z Zyndranowej i rzymskokatolickiej z Polan. Z inicjatywy Towarzystwa Karpackiego od 1991 r. odbywa się w Olchowcu dwudniowy kiermasz - tradycyjne święto parafialne. Organizowane jest ono w przedostatni weekend maja. Gromadzą się na nim Łemkowie nie tylko z najbliższych okolic, ale także z dalekich zakątków świata. Podczas kiermaszu odbywają się miedzy innymi mini targi wyrobów rękodzieła: wyplatanych z naturalnych surowców mat oraz koszyków i obrazów. Można posłuchać muzyki w wykonaniu kapel z Polski i Słowacji. /więcej fotografii/


Wieś Wietrzno wzmiankowana była w 1277 jako nadana klasztorowi cystersów w Koprzywnicy przez komesa Mikołaja Bogorię Skotnickiego. Legat papieski, biskup firmański Filip w 1279 r., w Budzie na Węgrzech potwierdził opatowi klasztoru Cystersów w Koprzywnicy, prawo do pobierania dziesięciny, między innymi z Wietrzna. Dokumenty z 1185 roku wymieniają Wietrzno. Mikołaj Bogoria Skotnicki podarował w 1185 r. -Koprzywnicę i w tej świętokrzyskiej gminie kilka wsi, np. Krzcin, Gnieszowice i nawet koło Krosna, m. Wietrzno, i inne miejscowości, zakonowi Cystersów, przybyłemu z Francji i to przy pomocy księcia Kazimierza II Sprawiedliwego. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła - wzniesiony w 1752 r. z wykorzystaniem elementów wcześniejszej budowli. Kościół orientowany, drewniany konstrukcji zrębowej na podmurowaniu, z wieżą i kruchtą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od północy prostokątna zakrystia. Wnętrze prezbiterium ozdobione polichromią figuralno-ornamentalną z 1880 r. autorstwa Leona Wróblewskiego. Kościół zaliczany jest do obiektów położonych na Szlaku architektury drewnianej /więcej fotografii/
Grodzisko jest to wzniesienie nad wsią Wietrzno gdzie znaleziono ślady z ok. 700 lat p. n. e. tzw. kultury łużyckiej, do której należeli także twórcy Biskupina. (w dojściu do tych miejsc konieczna jest mapa, propozycje na końcu strony) /więcej o grodzisku/   


Miejsca dziewicze w Beskidzie Dukielskim to:
Jaskinie szczelinowe (osuwiskowe) są one nie małą atrakcją choć nie zbyt znaną. Jaskinie na terenie Beskidu Dukielskiego zalicza się do największego skupiska jaskiń na terenie Beskidu Niskiego i najciekawszych w Polskich Karpatach fliszowych. Najatrakcyjniejsze są dwa skupiska jaskiń, mianowicie na górze Cergowej (w rezerwacie "1000-lecia") i górze Kilanowskiej ramieniu masywu Chyrowa nad kamieniołomem Lipowica oraz mniej znane na Piotrusiu. Na górze Kilanowskiej znajduje się ponad 50 jaskiń utworzonych w 1957 r. przez osuwanie się mas skalno - ziemnych na powierzchni 2 ha przez ok. 2 godziny. Jaskinie zostały odkryte na przełomie 1992/93 r. przez członków Speleoklubu Dębickiego (od roku 2001 po połączeniu z klubem grotołazów w Limanowej Speleoklub Beskidzki)


Najciekawsze Jaskinie na Cergowej:  /fotografie jaskiń na górze Cergowej/

  • Pod Bukiem koło Borsuczych Dziur zwana też Koło Borsuczych Nor (dwie komory, łączna długość 35 m. i 7 m. głębokości).

  • Przy Szkółce (długość 47 m. i 6 m. głębokości).

  • Na Wierzchowinie (w istocie dwie jaskinie których długość wynosi po 20 m. i 6 m. głębokości w jednej z nich zimują salamandry).

  • Gdzie Grotołaz Wpadł (długość 75 m. i -17 m. głębokości z rzadkimi gatunkami nietoperzy).

Najciekawsze Jaskinie na Kilanowskiej:  /fotografie jaskiń na górze Kilanowskiej/

  • Jaskinia Kacza ( z pojedynczymi osobnikami nietoperzy: Podkowca małego i Nocka dużego).

  • Jaskinia św. Jana ( o długości 53 m. i 7 m. głębokości).

  • Gangusiowa Jama ( o długości 190 m. i 11 m. głębokości).

  • Lodowa Szczelina ( z zaciekami lodowymi utrzymującymi się aż do lata i tzw. Salą Kryształową, -7 m. głębokości)

  • Jaskinia Stalaktytowa ( z kilkunastu centymetrowymi stalaktytami oraz polewami i zasłonami).

  • Nowa  Jaskinia Słowiańska - Drwali odkryta pod koniec roku 2003, mająca około 400 m. długości i 23 m. głębokości (z rzadkimi gatunkami nietoperzy) ! /więcej/

Z jaskiniami na Cergowej i Kilanowskiej związane są liczne legendy, m.in.: O psie leśniczego, który wszedł do Borsuczych Dziur, a wyszedł po przeciwnej stronie góry w Zawadce Rymanowskiej, całkowicie pozbawiony sierści! O podziemnych korytarzach mających połączenie z piwnicami w Dukli, a nawet z ruinami zamku w Odrzykoniu! O zbójcach i beskidnikach czyhających w Gangusiowej Jamie na przejeżdżających Węgierskim Traktem Kupców!

Morskie Oko jest to niewielkich rozmiarów jeziorko o średnicy 20 metrów, znajdujące się na południowo-wschodnim zboczu Cergowej. Odnalezienie Morskiego Oka na Cergowej jest zadaniem trudnym, mimo to warto podjąć wysiłek ponieważ zlokalizowaniu jeziorka towarzyszyć będzie z pewnością duża satysfakcja.

Kamień nad Jaśliskami 859 m. od roku 2002 rezerwat przyrody. Znajdują się tam imponujące wychodnie skalne, cmentarze żołnierskie, stare kamieniołomy (mi. Stare Jamy, Okrągła Wyspa, Nad Sinym Wyrem z "kamiennym mostem" i innymi ciekawymi obiektami jak piramida skalna), a także tzw. Bagnisko Berezednia gdzie występuje objęta ochroną Rosiczka okrągłolistna. Zdobycie szczytu jest trudne ponieważ nie prowadzi na niego żaden szlak lecz leśne ścieżki.

źródła:

Michał Zatorski

Oficjalna Polska Strona Taternictwa Jaskiniowego przy KTJ PZA 
Własne

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2015-03-27 21:00

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały