Rezerwat "Kamień nad Jaśliskami" - rezerwat leśny, geologiczny, utworzony w 2000 roku, obejmuje powierzchnię 302,32 ha. Obejmuje szczyt i zbocza góry Kamień (857m n.p.m.). Chroni zbiorowiska leśne, ostańce skalne oraz tereny bagniskowe tzw. "berezednie". Porastające górę Kamień lasy bukowo-jodłowe to w przeważającej części zespół żyznej buczyny karpackiej oraz zespół kwaśnej buczyny górskiej. Występuje tu torfowisko niskie i przejściowe na wysokości 680 m n.p.m. co jest porównywalne z położeniem torfowisk bieszczadzkich. Na torfowiskach występuje jeden z najrzadszych gatunków w tym rejonie - rosiczka okrągłolistna. "Berezednie" porośnięte są specyficznymi zbiorowiskami. Najważniejsze z nich to: łozowiska, łopuszyny i szuwar trawiasty. Występuje tu kilka gatunków storczykowatych, m. in: kruszczyk rdzawoczerwony i błotny, storczyk szerokolistny i plamisty oraz podkolan biały. W sumie flora rezerwatu liczy 196 gatunków roślin naczyniowych. Wyraźnie zaznacza się element górski, liczący 36 gatunków, w tym 3 gatunki subalpejskie, 25 reglowych i 8 ogólno górskich. Jako głownych przedstawicieli fauny wymienić można przede wszystkim kilka rzadkich gatunków puszczańskich. Najczęściej spotykany jest jeleń, sarna i dzik, a także duże drapieżniki: wilk i ryś. Wśród wielu gatunków ptaków można zobaczyć: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, sóweczkę, puchacza i bociana czarnego. Jedną z największych osobliwości rezerwatu jest występowanie licznych form skalnych w postaci wychodni piaskowca serii dukielskiej. Istnieją tu także porośnięte lasem wyrobiska po starych kamieniołomach.

Strona główna W górę Jelenia Góra Kornuty Igiełki Wadernik Tysiąclecia na Cergowej Cisy w Nowej Wsi Modrzyna Źródliska Jasiołki Bukowica Kamień nad Jaśliskami

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:33

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały