Rezerwat "Kornuty" - rezerwat geologiczny, utworzony w 1953 roku, pierwotnie na powierzchni 3,22 ha, w 1964 r. powiększony do 11,90 ha. Leży w partii grzbietowej pasma Magury Wątkowskiej, granicząc bezpośrednio z Magurskim Parkiem Narodowym. Ochronie podlegają tu wychodnie skalne płaszczowiny magurskiej, głównie piaskowce magurskie, które w wyniku długotrwałej erozji ukształtowały się w ciekawe formy. Rezerwat obejmuje także naturalne zespoły buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej z gatunkami flory charakterystycznymi dla regla dolnego. Ciekawostką był dawniej krzew kosodrzewiny w partii grzebietowej, obecnie już nie występujący. W XIX i na początku XX w. tutejsze skały były eksploatowane, jednak na krótko przed II wojną teren wykupiło Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, wstrzymując dewastację skał.

Strona główna W górę Jelenia Góra Kornuty Igiełki Wadernik Tysiąclecia na Cergowej Cisy w Nowej Wsi Modrzyna Źródliska Jasiołki Bukowica Kamień nad Jaśliskami

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:33s

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały