Jaśliski Park Krajobrazowy - utworzony w 1992 roku na podstawie rozporządzenia wojewody krośnieńskiego. Powierzchnia Parku wynosi 19520 ha i obejmuje górną część dorzecza Jasiołki oraz źródliska Wisłoka. Rozciąga sie wąskim, kilkukilometrowym pasem wzdłuż granicy państwa od potoków Wilsznia i Moczarnik na zachodzie po przełęcz Łupkowską na wschodzie. W krajobrazie Parku charakterystyczne są rozległe grzbiety górskie pokryte lasami (65% powierzchni) oraz szerokie doliny, używane jako pastwiska. Wśród lasów dominuje zespół buczyny karpackiej wykształconej w różnych podzespołach. Tereny niższe zajmują wielogatunkowe grądy, a w dolinach rzek i większych potoków rozciąga się olszynka karpacka. W Jaśliskim Parku Krajobrazowym występuje około 900 gatunków roślin naczyniowych. Z uwagi na położenie Parku na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich wyraźnie zaznacza się przejściowy charakter flory i fauny. Na uwagę zasługuje występowanie kilkunastu gatunków południowych, m. in.: róży francuskiej, cebulicy dwulistnej, nawrotu lekarskiego i kłokoczki południowej. Fauna Parku ma charakter typowo puszczański, występuje tu 64 gatunki ssaków (wśród nich stale bytujące drapieżniki), oraz 145 gatunków ptaków, wśród nich drapieżnych: orła przedniego, orlika krzykliwego, pszczołojada, puchacza, puszczyka uralskiego.

powrót

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:33

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały