Rezerwat "Źródliska Jasiołki" - rezerwat leśny, florystyczny, utworzony w 1993 roku, na terenie miejscowości Jasiel i Wisłok Wielki. Obecnie jest największym rezerwatem w polskich Karpatach: ma powierzchnię 1585,01 ha. Obejmuje środkową część pasma granicznego, tereny nieistniejącej wsi Jasiel, oraz część grzbietu Kiczery Długiej. Znajdują się tu źródliska dwóch z pośród głównych rzek Beskidu Niskiego: Jasiołki i Wisłoka.W rezerwacie znajdują się naturalne zbiorowiska leśle, największy udział wśród nich ma buczyna karpacka. Na obszarze ok. 350 ha (dawne pola wsi Jasiel) dominują środowiska nieleśne. Największą powierzchnię zajmują żyzne łąki pochodzenia antropogenicznego. Liczne są zbiorowiska ziołoroślowe z wiązówką błotną i miętą długolistną, występujące w miejscach silnie zwilgoconych. Do tej pory stwierdzono tu występowanie 480 gatunków roślin, spośród których 34 podlegają ochronie ścisłej, a 10 - częściowej. Ponadto w rezerwacie występują rośliny zagrożone i rzadkie. Do najciekawszych należą: tojad mołdawski i wschodnio karpacki, goryczka krzyżowa i orzęsiona, szereg gatunków storczyków, rosiczka okrągłolistna, kruszczyk szerokolistny i błotny, skrzyp olbrzymi. Na uwagę zasługuje także fauna rezerwatu, ostoję mają tu duże drapieżniki (niedźwiedź, wilk, ryś), a także wiele gatunków ptaków, m. in. orlik krzykliwy, puszczyk uralski, bocian czarny.

Strona główna W górę Jelenia Góra Kornuty Igiełki Wadernik Tysiąclecia na Cergowej Cisy w Nowej Wsi Modrzyna Źródliska Jasiołki Bukowica Kamień nad Jaśliskami

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:34

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały