Grodzisko Wietrznów znajduje się na północ od wsi, na lesistym wzgórzu Grodzisko (426 m). Na schodzącym od głównej kulminacji na wschód cyplu, bardzo stromym od strony doliny Jasiołki, znajduje się miejsce po wczesnośredniowiecz­nym grodzie obron­nym. Grodzisko sta-nowi poczwórny pier­ścień wałów i fos obron­nych. Obiekt ma kształt wrzecionowaty. Stanowi go teren właś­ciwego grodu od stro­ny wschodniej, tj. stro­mej skarpy. Ma on wymiary 90x70m.łukowate wały, poprzedzone fosami, trzech podgrodzi. Łączna długość grodziska wynosi I50m. Na zachód od grodziska na szczycie znajduje się kopiec, prawdopodobnie pozostałość po punkcie obserwacyjnym "straży". Mogła tu kiedyś' być wieża, z której obserwowano okolicę. Wymienione wały grodziska były konstrukcji drewniano-ziemnej. Badania archeologiczne zapoczątkował tu Aleksander Żaki w 1951 roku, w ramach karpackiej ekspedycji archeologicznej. Prowadzili je później różni archeologowie z Józefem Janowskim z Krosna łącznie. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu halsztackiego. Sam gród miał dwie fazy istnienia w okresie wczesnośrednio­wiecznym w X-XI i XII wieku. Ślady popiołu świadczą, że uległ pożarowi. Wietrznów to najlepiej zachowane grodzisko w południowo-wschodniej Polsce.

powrót

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:33s

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały