Rezerwat "Bukowica" rezerwat leśny, utworzony w 1996 roku na terenie miejscowości Darów, o powierzchni 292,92 ha. Obejmuje południowo - zachodnią część pasma Bukowicy oraz źródliskowy obszar potoku Darów. Ochronie podlegają tu naturalne zbiorowiska leśne, wśród których największy udział ma buczyna karpacka. Na dnie doliny potoku niewielkie powierzchnie zajmuje olszyna bagienna, a w południowej części rezerwatu, na gruntach niegdyś użytkowanych rolniczo, dominują zbiorowiska olszy szarej. Z blisko 300 gatunków roślin, ochronie podlega 21, z czego 12 całkowitej. Należą do nich m. in.: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, kruszczyk szarokolistny, podkolan biały, i zielonawy.

Strona główna W górę Jelenia Góra Kornuty Igiełki Wadernik Tysiąclecia na Cergowej Cisy w Nowej Wsi Modrzyna Źródliska Jasiołki Bukowica Kamień nad Jaśliskami

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:33

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały