Rezerwat "Tysiąclecia" na Cergowej - rezerwat leśny, utworzony w 1957 roku, dla ochrony cisa pospolitego. Początkowo nosił nazwę "Cisy w Jasionce". W 1963 r. powiększony do 61,50 ha. Obejmuje północne zbocza Cergowej (716 m n.p.m.). W runie występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych, takich jak pióropusznik strusi, buławik mieczolistny, kruszczyk szerokolistny i siny. W warstwie krzewów rośnie kilkanaście okazów kłokoczki południowej - chronionej i rzadkiej rośliny. Występuje tu także chroniona lilia złotogłów. Ponadto w rezerwacie ma stanowiska kilka gatunków roślin charakterystycznych dla Karpat Wschodnich: lulecznica ukraińska i pluskwica europejska. /więcej fotografii/

Strona główna W górę Jelenia Góra Kornuty Igiełki Wadernik Tysiąclecia na Cergowej Cisy w Nowej Wsi Modrzyna Źródliska Jasiołki Bukowica Kamień nad Jaśliskami

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:34

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały