Rodzaje zapisu JPEG i TIFF

         Wykonując zdjęcia aparatem cyfrowym każdorazowo zapisujemy je w pliku o określonym formacie. Najpopularniejsze formaty stosowane w fotografii cyfrowej to JPEG oraz TIFF. Popularność to jedna z niewielu wspólnych cech, jako że w przeważającej większości poważnie się od siebie różnią. Każdy ma swoje zalety i wady, więc nie obejdzie się bez kompromisów.
Pierwszym skojarzeniem, które przychodzi na myśl gdy mowa o formatach plików, jest oczywiście kompresja – pojęcie kluczowe, gdyż bezpośrednio wpływa na jakość i liczbę zdjęć możliwych do zapisania na nośniku o danej pojemności. W przypadku formatu JPEG mamy do czynienia z tzw. kompresją stratną – oznacza to, iż zmniejszenie wielkości pliku skutkuje pogorszeniem jakości obrazu. Co więcej, każdorazowe otworzenie i ponowne zapisanie pliku w JPEG, pogarsza jego jakość, tak więc najlepiej nie korzystać z tego formatu zapisując wersje robocze edytowanych w programie graficznym obrazów. Ogromną zaletą kompresji JPEG jest natomiast fakt, iż możliwe jest zmniejszenie rozmiaru pliku nawet do 10% pierwotnej wielkości. Owszem, jakość zdjęcia wówczas radykalnie maleje, ale nie zawsze jest to problemem, ponieważ wielu fotografujących używa aparatów również do celów czysto rozrywkowych, robiąc zdjęcia na przykład na imprezach. Nie oznacza to bynajmniej, że poważniejsze zdjęcia również muszą być potraktowane tak drastyczną kompresją! JPEG daje możliwość bardzo płynnego manipulowania kompresją, zwłaszcza w programie graficznym (skala 0-12), ale również w aparacie (na ogół kilka trybów).
Nawet zdjęcia z minimalną kompresją JPEG zajmują mniej pamięci, aniżeli obraz w pierwotnej wersji, zachowując przy tym bardzo przyzwoitą jakość. Decydując się zatem na JPEG na ogół najlepszym rozwiązaniem jest fotografowania z maksymalną liczbą pikseli i minimalną kompresją. Fotografując nie zawsze bowiem potrafimy przewidzieć do jakich celów ostatecznie zostanie wykorzystane dane zdjęcia, dlatego dobrze jest wykonywać je w sposób nie wykluczający na przykład dalszej edycji w programie graficznym, czy odbitek w większym rozmiarze.
Polecenie Plik-Zapisz dla Weba powoduje otwarcie okna narzędzia optymalizującego obrazy do warunków internetowych. Istnieje możliwość podglądu obrazu z różnymi ustawieniami kompresji, na przykład od najniższej do najwyższej możliwej. U dołu każdej wersji znajduje się między innymi informacja o przewidywanym rozmiarze pliku. W jednym z okien znajduje się oryginał zdjęcia, w pozostałych obrazy po kompresji JPEG. Kompresja JPEG jest procesem złożonym, kombinacją różnych technik. Polega między innymi na uporządkowaniu danych w bloki 8 x 8 pikseli. Im mocniej obraz jest skompresowany, tym wyraźniejsza jest blokowa struktura. Wewnątrz bloku piksele są bardziej podobne do siebie, niż do pikseli bloku przylegającego. Wynika z tego, że w przypadku jednolitych powierzchni zakłócenia JPEG nie szkodzą obrazowi w takim stopniu, jak na zdjęciach z dużą liczbą szczegółów i z dużymi różnicami między sąsiadującymi ze sobą pikselami.
Twarz ludzka jest obiektem szczególnie wrażliwym na blokową strukturę, która wręcz pozbawia obraz szczegółów, więc w przypadku portretów kompresję JPEG należy ograniczyć do minimum.
Wbrew panującej opinii pojęcie kompresja odnosi się nie tylko do formatu JPEG. TIFF nazywa się formatem bezstratnym bynajmniej nie z tego powodu, że nie może kompresować danych. Owszem aparat cyfrowy zapisuje obraz w nieskompresowanym TIFF, ale już z poziomu programu graficznego możemy zapisać obraz w tym formacie z kompresją bezstratną LZW, która przeciętnie zmniejsza rozmiar pliku o połowę. Żadne to jednak pocieszenie dla posiadaczy kart pamięci o skromnej pojemności, ale przynajmniej mniejsze obciążenie dla dysków twardych. Niestety użycie kompresji LZW skutkuje nieco dłuższym otwieraniem się pliku. Żeby tego było mało, niektóre aplikacje nie obsługują TIFF skompresowanego metodą LZW. Inną metodą bezstratnej kompresji, dostępną dla użytkowników formatu TIFF jest kompresja ZIP. Niestety jest bardzo niewiele programów graficznych, które obsługują TIFF skompresowany tym algorytmem. Dlatego stosowanie go jest raczej rzadkością. Jak widać TIFF daje użytkownikowi możliwość wyboru kompresji spośród kilku możliwości. Ba! Wbrew panującej opinii pozwala nawet na kompresję stratną przy pomocy JPEG (wszak nazwa formatu JPEG pochodzi od nazwy metody kompresji, która może być wykorzystywana również w formacie TIFF). Pojawia się jednak pytanie po co w formacie TIFF opcja kompresji stratnej algorytmem JPEG. Pytanie to w prostej linii prowadzi do kolejnych różnic między omawianymi formatami. W przypadku formatu bezstratnego, jakość obrazu jest wprawdzie niemal surowa (autentycznie surowa jest dopiero w przypadku zapisu RAW), ale plik znacznie obciąża kartę pamięci. Format ten z racji wysokiej jakości przechowywanych danych, doskonale nadaje się zatem do wydruków. TIFF zdecydowanie lepiej od JPEG nadaje się też do prac w cyfrowej ciemni, gdyż nawet wielokrotne nanoszenie zmian i zapisywanie danych w tym samym pliku o tym formacie, nie powoduje utraty jakości. Pojemność dysku twardego jest po wielokroć większa niż w przypadku karty pamięci, więc kompresja nie odgrywa tak kluczowej roli. Dodatkowo format TIFF pozwala na przechowywanie warstw, w przeciwieństwie do formatu JPEG, który zawsze spłaszczy wszystkie warstwy w trakcie zapisu, transparentne obszary wypełniając bielą. Możliwość zapisywania obrazu na warstwach w przypadku bardziej złożonych i czasochłonnych prac, okazuje się prawdziwym wybawieniem. Zawsze bowiem możemy powrócić do edycji danego obrazu. Zresztą to chyba nie wymaga dłuższego komentarza, bowiem każdy, nawet najbardziej początkujący fotoamator zna lub potrafi przewidzieć zalety pracy na warstwach. Wracając natomiast do wcześniejszego pytania o sens kompresji JPEG w formacie TIFF, sprawdza się ona właśnie w przypadku obrazów o wielu warstwach, które bez kompresji spowodowałyby radykalny wzrost rozmiaru pliku.
TIFF generalnie pochłania dużo pamięci – zdjęcie wykonane aparatem o matrycy 6-megapikselowej zajmie 18MB na karcie pamięci. Pliki tak dużych rozmiarów są nawet większe od obrazów zarejestrowanych za pomocą „surowego” formatu RAW. Mimo to, pod pewnymi względami, TIFF zdecydowanie góruje nad JPEG. A wymienione powyżej właściwości to jeszcze nie wszystko. Wszak TIFF jest w stanie przechowywać nawet 24 kanały, a to oznacza już raj dla każdego fotografa cyfrowego, intensywnie pracującego w Photoshop.
W istocie oba omawiane formaty niejako z konieczności mają inne zastosowanie. Trudno sobie wyobrazić przesyłanie pocztą elektroniczną 18MB-owego pliku TIFF, lub długie czekanie na wyświetlenie się go na stronie internetowej. Zdecydowanie łatwiej jest również znaleźć program, który będzie wyświetlać pliki JPEG (wystarczy do tego prosta przeglądarka internetowa). Nie miałoby sensu długie oczekiwanie na zapis na karcie pamięci dużych plików TIFF podczas szalonej zabawy na imprezie.
           Reasumują, użycie określonego formatu, wymaga pójścia na kompromis pomiędzy jakością obrazu, a rozmiarem pliku. Im większa kompresja pliku tym mniej miejsca on zajmuje na karcie pamięci i szybciej jest na niej zapisywany. Niestety taki obraz ma słabszą jakość. Odwrotnie w przypadku małej kompresji lub obrazu zapisywanego w formacie bezstratnym: obraz ma dobrą jakość, ale zajmuje więcej miejsca na karcie pamięci.

Wstecz Strona główna W górę Dalej 


 Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:48
 Preferowana rozdzielczość 1024x768
 Copyright © 2005-03-16
 Tomasz Biały