Przechowywanie materiałów światłoczułych

1. Materiał nienaświetlony
Niekorzystne warunki przechowywania powodują z reguły zmiany w jakości filmów fotograficznych i papierów większe niż każde dopuszczalne odstępstwo w procesie produkcji. Dlatego przy przechowywaniu tych materiałów należy postępować szczególnie ostrożnie. Filmy w rolkach, błony cięte i papiery zazwyczaj pakowane są w torby foliowane, które chronią je przed zmianami względnej wilgotności powietrza. Odnosi się to również do pojemników z tworzyw sztucznych filmów małoobrazkowych. Z tego względu oryginalne opakowanie powinno być otwierane bezpośrednio przed użyciem materiału.
Wynikające z procesu starzenia się, normalne zmiany właściwości fotograficznych mogą być opóźnione poprzez właściwe przechowywanie. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, materiały należy obrabiać przed upływem daty ważności podanej na opakowaniu.
Materiały fotograficzne, niezależnie od typu materiału i opakowania, nie powinny być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła (centralne ogrzewanie, mocne żarówki, itp.). Do filmów odnosi się następująca zasada: w przypadku okresu składowania dłuższego niż 2 tygodnie materiał należy przechowywać w temperaturze 13°C lub niższej (a co powiedzieć, o przechowywaniu filmów w kioskach). Filmy do szczególnie trudnych prac powinny być składowane w zamrażarce przy -18°C do -23°C. Aby uniknąć osadzania się wilgoci na mocno zamrożonych filmach, należy poczekać przed otwarciem zapieczętowanego oryginalnego opakowania, aż materiał osiągnie temperaturę pokojową.

2. Materiał naświetlony

Po naświetleniu materiały filmowego lub papieru, należy dążyć do tego, aby został on jak najszybciej poddany właściwej obróbce. Przechowywanie naświetlonego materiału w niskich temperaturach opóźnia zmiany ukrytego obrazu. Naświetlony a nie wywołany film może być przechowywany w lodówce bez szczelnego opakowania do dwóch dni. W przypadku osadzenia się wilgoci na schłodzonym filmie należy poczekać aż materiał będzie suchy, zanim zostanie poddany procesowi wywoływania.
Jeśli naświetlony papier przechowywany jest przez jakiś czas w temperaturze pokojowej (około 21°C), to okres między naświetleniem a wywoływaniem należy utrzymać na w miarę stałym poziomie, aby zredukować odchyłki w wyniku zmian ukrytego obrazu. Jeśli naświetlone odbitki mają być przechowywane pomiędzy od 8 do 24 godzin, to należy je przechowywać przy 10°C lub poniżej. Jeśli okres przechowywania przekracza 24 godziny, to naświetlony papier powinien być przechowywany przy -18°C. Przed wywoływaniem należy wtedy odczekać aż odbitki osiągną temperaturę pokojową.

3. Materiał naświetlony i wywołany
Do archiwizacji materiałów fotograficznych lepsze są pojemniki z metalu niż pojemniki z drewna lub tworzywa sztucznego, ponieważ te ostatnie mogą zawierać środki konserwujące lub substancje lotne, które w przypadku dłuższego okresu oddziaływania mogą uszkodzić zarchiwizowany materiał. Szczególnie ważne jest to wtedy, gdy miejsce przechowywania nie jest schłodzone.

Wstecz Strona główna W górę Dalej 


 Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:48
 Preferowana rozdzielczość 1024x768
 Copyright © 2005-03-16
 Tomasz Biały