Światło

         

        Światło to forma promieniowania elektromagnetycznego sprawiającego, że w oku przebiegają procesy biologiczne. Energia promieniowania elektromagnetycznego charakteryzuje się długością fali i jej częstotliwością. Długość fali można uporządkować w formie spektrum, które przebiega od promieniowania krótkofalowego (promienie gamma i Rontgena) do bardzo długiego (fale radiowe).

Z tego dużego spektrum tylko bardzo mały wycinek, od około 400 do 700 nm odbierany jest przez ludzkie oko i dlatego określany jest jako światło widzialne.

1 nanometr (nm) = 10-9 m = 10-6 mm = 0,000 001 mm

Podstawową jednostką pomiaru światła jest strumień światła wychodzący ze źródła światła. Zdefiniowany jest on jako moc oddawana przez źródła światła. Jednostką strumienia świetlnego jest Lumen.

Ponieważ strumień świetlny jako wielkość mocy odnosi się do jednostki czasu, ilość światła można dodatkowo zdefiniować jako produkt strumienia świetlnego i czasu. Jednostką jest wtedy lumenosekunda.

Wprawdzie strumień światła jest wielkością, którą łatwo jest zmierzyć teoretycznie lecz niestety nie jest tak w praktyce. Dlatego ze względów pomiarowych wprowadzono wielkość podstawową mocy światła, które definiowana jest jako strumień światłą wypromieniowywany na jednostkę kąta przestrzennego (steradian). Ponieważ kula posiada kąt przestrzenny o wielkości 4 pi, to moc światła idealnie punktowego źródła światła wynosi 4 pi lumenów.

Jednostką mocy światła jest kandela, a jej definicja pomiarowa brzmi: 1 kandela to 1/60 mocy światła "czarnego źródła promieniowania" o wielkości 1 cm2 przy 2046K.

Moc oświetlenia zdefiniowana jest jako padający na powierzchnię strumień światła. Jednostką jest lumen/m2, tj. 1 lux. Siła oświetlenia 1 lux'a powstaje, kiedy powierzchnia 1 m2 znajduje się w odległości 1 m od punktowego źródła światła o mocy świetlnej 1 kandeli. Gęstość oświetlenia w przypadku oświetlonej powierzchni jest miarą jej jasności. Gdyby istniała powierzchnia w 100% rozpraszająca światło, to siła oświetlenia i gęstość oświetlenia byłyby liczbowo równe. W praktyce należy więc pomnożyć przez stopień odbicia od powierzchni. Dla doskonale rozpraszającej powierzchni gęstość oświetlenia ma z tego względu wymiar lux-stopień odbicia.

Zasady obliczania wartości strumienia światła znalazły zastosowanie we wszystkich urządzeniach rejestrujących obraz - aparatach, kamerach. To tylko nasze oko jak tak doskonale skonstruowane i nikt z nas głębiej nie zastanawia się nad wartością strumienia światła. Jednak przybliżenie tych podstawowych jednostek pomiaru światła pozwoli zrozumieć potrzebną wartość oświetlenia do sfotografowania, sfilmowania sceny rzeczywistości i wyjaśnić znaczenie symbolów na np. kamerze - kamera filmuje już przy wartości oświetlenia 1 lux...

Wstecz Strona główna W górę Dalej 


 Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:00:48
 Preferowana rozdzielczość 1024x768
 Copyright © 2005-03-16
 Tomasz Biały