Historyczny most w Cergowej.

       Współczesnym znawcom nie tak odległej historii Dukli i jej bliskiej okolicy jest mało znany obiekt budownictwa drogowego, jakim był most drewniany na rzece Jasiołka w Zboiskach i Popardach koło Dukli. Osobliwość tego obiektu wynika stąd, że był kryty dachem na całej długości, wykonanym z drewnianych gontów.

Pod koniec XVIII w. wybudowano w Galicji cztery kryte mosty. Dwa z nich znajdowały się w obrębie dzisiejszego pow. krośnieńskiego. Jeden na granicy Iskrzyni i Krościenka, a drugi na Jasiołce obok Dukli. Mosty te zniszczone zostały kilkadziesiąt lat temu w czasie działań wojennych. Tak właśnie wyglądał most kryty na Popardach obok Dukli.

Z dostępnych dzisiaj, szczątkowych informacji dowiadujemy się, iż zbudowany został jeszcze przed rozbiorami Polski, prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku. Dokładna data budowy tego unikalnego obiektu nie jest znana. Działo się to w czasie, kiedy właścicielem Dukli był Jerzy August Wandalin Mniszech. Jego własnością pozostawały wówczas także m.in. Zboiska, wieś położona po lewej stronie Jasiołki, więc okres 1764-1765 można przyjąć z wysokim prawdopodobieństwem jako czas jego budowy. Jerzy August Wandalin Mniszech był twórcą nowej rezydencji w Dukli, obok posiadanych wówczas w Warszawie i Gdańsku. Dużo i często podróżował, zarówno wówczas, kiedy przejściowo przebywał w Samoklęskach, jak i w czasie późniejszego pobytu już w nowej rezydencji w Dukli. Był więc osobiście zainteresowany dojazdem do Dukli i wyjazdem z niej bez przeszkód w ciągu całego roku, dlatego wydatkował spore sumy na budowę tego mostu i późniejsze jego utrzymywanie. W tym czasie Dukla stała się znaczącym w Polsce ośrodkiem życia kulturalnego, intelektualnego i w końcu politycznego także. Swój znaczący udział w dziele stworzenia rezydencji magnackiej w Dukli miała jego (Jerzego A.W. Mnisz-cha) małżonka - Maria Amelia z Brühlów Mniszchowa, która także, a może i przede wszystkim trwale wpisała się do historii kulturalnej, intelektualnej i politycznej Polski w drugiej połowie XVIII wieku i to nie tylko w pozytywnym znaczeniu. Jej grobowiec znajduje się w kaplicy południowej kościoła parafialnego w Dukli.

To tyle tytułem wprowadzenia do tematu i w pewnym sensie próby uzyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tym czasie podjęto budowę tego unikalnego obiektu budownictwa drogowego są właśnie na Jasiołce, w Zboiskach koło Dukli.

źródła:
Zbigniew Szubrycht art. DPS
Własne

Strona główna W górę Cergowa i foto Historyczny most.

Ostatnia aktualizacja tej witryny 25-12-10 10:30:06

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały