Cergowa.

         Graniczy z Duklą od północy. Miejscowość znajduje się 3 km od centrum miasta. Położona jest w dolinie rzeki Jasiołki przy drogach: z Dukli przez Równe do Miejsca Piastowego i z Dukli przez Wietrzno do Zręcina. Na wschód od wsi ciągnie się lesiste pasmo z kulminacjami Pachanowej (512 m) i Staniawskicj (505 m), należące do Garbów Iwonickich. Na zachód wznosi się wał Płaskowyżu Kobylańskiego, z wyróżniającym się wzniesieniem Franków (534 m). Podmiejska wieś liczy 385 mieszkańców. Początki osadnictwa na terenie Zboisk giną w otchłani wieków. Znalezione tu przedmioty z okresu neolitu, w tym fragment figurki ludzkiej, a także moneta rzymska i ceramika z tego okresu najlepiej lego dowodzą. Świadectwem może też być pobliskie całopalne cmentarzysko kurhanowe. Najstarsze pisane wiadomości o istniejącej już osadzie pochodzą z późnego Najstarsze pisane wiadomości o istniejącej już osadzie pochodzą z późnego okresu wczesnego średniowiecza. W 1227 roku miejscowość była własnością opactwa cystersów z Koprzywnicy. Dokument posiadania wsi potwierdził cystersom, w 1360 roku król Kazimierz Wielki. W XV wieku znani są już z imienia sołtysi tej wsi: Jakub ze Zboisk i Jakub Otrok. We wsi był młyn, karczma i ogród. W 1474 roku miejscowość została spustoszona przez oddziały węgierskie Tomasza Tarczaya. Po tym najeździe król zwolnił miejscową ludność na trzy lata z podwód i wszelkich danin. Nie był to jedyny najazd obcy. Niszczyli też Zboiska w 1657 roku siedmio grodzianie, a w 1703 i 1704 wojska szwedzkie i saskie. Po 1772 roku Austriacy wybudowali tędy drogę murowaną z Dukli do Lwowa. Ewaryst Kuropalnicki w swym dziele zaznaczył też: że na jej gruncie pierwszy most na rzece Jasiołce, na drodze z Węgier do Lwowa, na arkadach dachem pokryty z Facyatami murowany stanął. /więcej informacji o historycznym moście łączącym Zboiska z Cergową/  W 1849 roku gościńcem tym ciągnęły na Węgry wojska rosyjskie cara Mikołaja 1.
W maju 1915 roku, w czasie walk rosyjsko austriackich, starły się tu ze sobą oddziały kawalerii austriackiej, idącej od Barwinka z sotniami dońskich kozaków. Po obu stronach były duże straty. Poległych żołnierzy austriackich pochowano na dukielskim cmentarzu wojskowym, zaś Rosjan we wspólnej mogile w lesie Popardy, na stoku Pachanowej, około 150 m na wschód od nie istniejącej leśniczówki Karniów. Dziś teren zarósł lasem i mogiła jest trudna do zidentyfikowania.
W czasie okupacji niemieckiej, w wymienionej leśniczówce Karniów znajdował się punkt przerzutowy na Węgry, a później punkt zborny placówki "Dalia" na akcję i komenda placówki. W 1944 roku Niemcy zaatakowali leśniczówkę. Partyzantom, wśród których by S J. Kopcza "Waldemar", A. Such "Mściciel" i St. Karnia "Longinus", udało się ujść do lasu. Leśniczy Wojciech Karnia trafił do Oświęcimia. W czasie operacji karpacko-dukielskiej spod Zboisk i Bani Wictrzniańskiej wojska sowieckie z marszu przeszły 20 września do natarcia na Duklę. Dziś w miejscowości nie znać już śladów wojny. Położona przy trakcie węgierskim wieś znacznie się rozbudowała. Zachował się tu murowany, z kamienia, budynek starej karczmy fotografie w galerii Cergowej.

Galeria fotograficzna Cergowej.

Pod koniec XVIII w. wybudowano w Galicji cztery kryte mosty.Jeden z nich był właśnie na Popardach obok Dukli i tak wyglądał kryty na na całej długości.

Widok na most drewniany na Jasiołce, łączący Duklę z Cergową. Charakterystyczna obudowa drewniana przyczółków mostowych. 1926 r.

Widok na rozpoczętą budowę mostu betonowo-żelaznego na rzece Jasiołce, łączącego Zboiska z Popardami (przysiółkiem Cergowej) z połowy czerwca 1925 rok

Widok na most betonowo-żelazny na rzece Jasiołce, łączący Zboiska z Popardami, zbudowany w latach 1925-1926.

Jeden z pierwszych mostów wykonanych z betonu.

Jeden z pierwszych mostów wykonanych z betonu.

Ruiny karczmy w Cergowej.

Ruiny karczmy w Cergowej.

Ruiny karczmy w Cergowej.

Figurka z 1955 roku.

Odbudowana karczma w Cergowej z zewnątrz.

Odbudowana karczma w Cergowej z zewnątrz.

Figurka na rozgałęzieniu dróg Jasionka, Zakluczyna, Zarszyn.

Zabytkowy Dąb.

Kapliczka na Zakluczynie (przysiółek Cergowej)

Kapliczka na Zakluczynie (przysiółek Cergowej)

Kapliczka tzw. "Mikołaj"

Kapliczka tzw. "Mikołaj"

Zalew w miejscowości Cergowa.

Góra Cergowa (716) widok z "Koloni"

Zalew w miejscowości Cergowa.

Zalew w miejscowości Cergowa i widok na kompleks wypoczynkowy w przyszłości.

Zalew w miejscowości Cergowa i w tle góra o tej samej nazwie co miejscowość.

źródła:
"Wikipedia"
Własne
 

Strona główna W górę Cergowa i foto Historyczny most.

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny 15-01-11 09:11:09

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały