Objaśnienia skrótów wystawowych

 • IntCH. Międzynarodowy Champion
 • Ch. Champion
 • Ch.Mł. Champion Młodzieżowy
 • CAC/CWC Certyfikat na Championa Wystawowego
 • CACIB Certyfikat na Międzynarodowego Championa
 • PKR/KW Polska Księga Rodowodowa / Księga Wstępna
 • Hod. Hodowca Psa
 • Wł. Właściciel Psa

Klasy

 • Klasa młodszych szczeniąt (Puppy ) 4-6 miesięcy
 • Klasa szczeniąt (Puppy ) 6-9 miesięcy
 • Klasa młodzieży (Junior) 9-18 miesięcy
 • Klasa pośrednia (Intermediate) 15 - 24 miesiące
 • Klasa otwarta (Open) od 15 miesięcy
 • Klasa użytkowa (Utility ) od 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości
 • Klasa championów (Champion) dla psów posiadających tytuł międzynarodowego lub krajowego championa
 • Klasa honorowa (Veteran) od 8 lat wzwyż

Nagrody

 • Medale otrzymują psy, które zajmują trzy pierwsze lokaty w klasie z oceną doskonałą
 • Doskonała I medal złoty
 • Doskonała II medal srebrny
 • Doskonała III medal brązowy
 • Dyplomy otrzymują psy z wyjątkiem uzyskujących ocenę dostateczną.
 • Lokaty w każdej klasie otrzymują tylko 4 najlepsze psy. Dalsze uzyskują oceny bez lokat

Tytuły

 • CACIB - certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności może być przyznany - w drodze tzw. "porównania" jednemu psu i jednej suce (w danej rasie), które otrzymały ocenę doskonałą z lokatą l w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów
 • CWC - na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa zwanego w skrócie CWC (za granicą CAC - certyfikat au championat). CWC może otrzymać pies/suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej lub championów bez względu na ilość konkurentów.
 • Zwycięzca Młodzieży - tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystaw championów) i w każdej rasie pies/suka, który w klasie młodzieży uzyska ocenę doskonałą z lokatą pierwszą.
 • Najlepszy Pies / Suka w Rasie - o tytuł ten mogą się ubiegać psy / suki w każdej rasie z oceną doskonałą i lokatą l z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurujące ze sobą w tzw. "porównaniu".
 • Zwycięzca Rasy (BOB) - o tytuł ten konkurują pies i suka, które na danej wystawie zdobyły tytuł "Najlepszy Pies / Suka w Rasie" oraz tytuł "Zwycięzca Młodzieży".
 • Zwycięzca Grupy (BOG) - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł "Zwycięzca Rasy" oraz należą do tej samej grupy ras (wg. Podziału FCI).
 • Najpiękniejszy Pies Wystawy (BIS) - o tytuł ten konkurują Zwycięzcy Grup

Zasady przyznawania tytułu Championa PL

 • Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC - certyfikat au championat). Certyfikat może otrzymać pies i suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu "Championa Polski", pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Zasady przyznawania tytułu Młodzieżowego Championa PL

 • Tytuł "Młodzieżowego Championa Polski" może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.
   

Wstecz W górę

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2018-06-13 21:19

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały