Stan zerowy.

       Gdy załatwiliśmy już wszystkie formalności i mamy w ręku pozwolenie na budowę domu, możemy przystąpić do prac. Dla osób, które pierwszy raz mają do czynienia z budową domu może być to czas dużego zagubienia. Od czego zacząć? Jak o niczym ważnym nie zapomnieć? To pytania, które bardzo często się wtedy pojawiają. A więc, od czego zacząć? Wybór firmy która nam wybuduje dom w Naszym wypadku padło to na firmę BUDOMEX Sp. z o.o. jest to wariant wygodny lecz kosztowny, nie musimy martwić sie o zakup materiałów, maszyny potrzebne do budowy czy logistykę robotników, odpada również wybór kierownika budowy.

Po ich wyborze zgłaszamy zamiar rozpoczęcia prac budowlanych do powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

  • pozwolenie na budowę

  • pisemne oświadczenie kierownika o rozpoczętych czynnościach

Jeżeli w ciągu 14 dni nie będzie sprzeciwu, to możemy zacząć budowę. W Naszym wypadku rozpoczęliśmy 05-10-2011 od wytyczenia przez geodetę obrysu domu, a wybór projektu i przygotowanie działki do budowy rozpoczęliśmy 24-06-2011 przez wykonanie mostka, niwelacji poziomu działki czy części ogrodzenia. 

 

Galeria fotograficzna etap zero.

Widok przyszłej działki na której są plany budowy.

Na działce widoczne drzewa i krzewy owocowe.

Wycinka i karczowanie drzew.

Widok po wykarczowaniu drzewk, działka jest ogrodzona z trzech stron.

Niwelacja gruntu pod przyszły dom.

Różnica terenu na przekątnych przyszłego domu wynosiła 160 cm.

Wykonanie mostka wjazdowego na działkę budowy.

Widok na nowo powstałe brakujace ogrodzenie, działka ogrodzona z czterech stron.

Działka po niwelacji gruntu i przegrodzeniu od sąsiada.

Budowa mostka i utwardzenie klińcem.

Wytyczenie przez geodetę ławic.

Widok wytyczonego obrysu domu przez geodetę.

Wstawienie stalowych elemętów do nowo wybudowanego ogrodzenia.

Pierwsze wykopy pod fundamenty domu.

Prace przy wykopach fundamentowych.

Wykopu pod fundamenty "łupek"

Wykopy zakończone gotowe do dalszego etapu budowy.

Wylanie chudego betonu wyrównawczego pod stopę fundamentu.

Prace przy chudziaku wyrównawczym.

Chudziak.

Szolunki stopy fundamentu 70x40 cm.

Zbrojenie belek fundanetowych.

Belki fundamentowe około 60 mb.

Szolunki wraz z belkami przygotowane do zalania betonem B20.

Stopy podpierajace filary budynku.

Widok z góry na zaszolowane i zazbrojone fundamenty przed zalaniem betonem.

Symboliczny pieniążek.

Etap zalewania betonu i wibrowanie wibratorem.

Zalanie stopy fundamentu betonem.

Prace wylania betonu.

Etap wykonania izolacji poziomej stopy fundamentu.

Izolacja pozioma na stopie.

Stopa fundamentu zaizolowana poziomo i widoczne linie przyszłych ścian fundamentu.

Zgromadzenie materiału na ściany fundamentu

Pustaczki fundamentowe.

Prace budowlane przy murowaniu fundamentu.

Murowanie fundamentu.

Fundamenty.

Zakończenie prac murarskich przy fundamencie.

Nałożenie i wyrównanie wymurowanych fundamentów.

Ściany fundamentu wyrównane cienką warstwą tynku.

Ostatnie prace szolunkowe przy belkach nośnych.

Schnący tynk wyrównawczy.

Tynk wewnetrzyn.

Wykonanie przez trzykrotne pomalowanie izolacji pionowej.

Izolacja pionowa wewnetrzna i zewnetrzna fundamentów.

Ostatnie poprawki izolacji.

Izolacja wewnętrzna pozioma i pionowa.

Izolacje.

Wykonanie kanalizacji wewnątrz budynku do poziomu zero.

Wykonanie instalacji wodnej do poziomu zero.

Kamyk i rury drenacyjne.

Sposób wykonania drenażu opaskowego.

Ocieplenie ścian fundamentu (10 cm styrodur) i zatosowanie folii kubełkowej.

Widok na izolowane i ocieplone fundamenty oraz drenaż opaskowy.

Kanalizacja wewnetrzna poziom zero.

Fundament przed etapem wykonania drenażu opaskowego.

Fundamenty.

Prace przed obsypaniem fundanentów, widok drenażu opaskowego i spustu rynnowego.

Zageszczanie i obsybka fundamentów wewnątrz i zewnątrz.

"Skoczek" do zageszczania.

Obsypywanie fundamentu pod wylewlę betonu do poziomu pozadzki, izolacja folią izolacujną pod beton B20.

Wylanie betonu pozadzki do poziomu "zero"

Studzienka rewizyjna od drenażu opaskowego i spustu rynnowego.

Rura od studzienki spustowej.

Widok na zakończony etap wylania betonu do poziomu posadzek i wrównanie gruntu przed zimą.

Zabezpieczenie płyty poszdzki i fundamentu przez przykrycie folią.

Przed zimą.

Wykonanie prowizodycznej bramy i zakończenie pierwszego etapu budowy "stan zero"

 

Wstecz Strona główna W górę Dalej


Ostatnia aktualizacja tej witryny 2018-06-13 21:19
Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały