Formalności

            Przed rozpoczęciem budowy musimy zgromadzić masę dokumentów takie jak projekty, uzgodnienia i decyzje. Pierwsze kroki należy skierować do wydziału architektury lub urbanistyki urzędu gminy, gdzie dowiemy się czy nasza działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan miejscowy dla naszej działki został określony składamy zamówienie na wypis i wyrys z planu miejscowego. Kolejnym etapem, znacznie przyjemniejszym, jest wybór projektu budowlanego, który będzie określał wygląd naszego przyszłego domu. /nasz projekt/

            Projekt będzie nam niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Poza projektem budowlanym będą nam potrzebne techniczne warunki podłączenia do sieci. Otrzymamy je od miejscowych przedsiębiorstw zarządzających sieciami energetycznymi, gazowymi i gospodarki wodnej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych musimy jeszcze wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wniosek składamy w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa.

Do wniosku musimy dołączyć:

  • projekt budowlany w czterech egzemplarzach

  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli była wymagana)

  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działki

  • zaświadczenie o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych

  • opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane szczególnymi przepisami (np. gdy budujemy na terenie objętym ochroną przyrody)

         Decyzja o pozwoleniu na budowę wysyłana jest do inwestora oraz sąsiadów (jeśli ich działki znajdują się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu). Na wydanie pozwolenia powinniśmy czekać nie więcej niż 65 dni. Wydanie pozwolenia może zostać wstrzymane w przypadku niedostarczenia przez nas wszystkich niezbędnych dokumentów. Pozwolenie jest bezterminowe ale budowę należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od jego wydania, w przeciwnym wypadku decyzja wygaśnie.

Strona główna W górę Dalej


Ostatnia aktualizacja tej witryny 2015-03-26 23:34
Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały