Fotografie przedstawiają Synagogę w Dukli

        Synagoga rabina Cwi Lajtnera w Dukli - została zbudowana w 1884 roku, przy obecnej ulicy Cergowskiej w pobliżu głównej synagogi. Podczas II wojny światowej, hitlerowcy zdewastowali synagogę. Obecnie budynek synagogi jest w stanie ruiny. Murowany i orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta, sala główna również prostokątna o wymiarach 12x16 metrów. Wewnątrz synagogi na wschodniej ścianie zachowała się wnęka po Aron ha-kodesz, na południowej resztki tekstów modlitw oraz bima. Obecnie stoją jeszcze mury obwodowe sali głównej, do wysokości dachu z ozdobnym portalem kamiennym od zachodu.

powrót  Dukla

powrót Żydzi