Fotografie przedstawiają miasto Duklę dawniej i dziś.

 

Pałac Dukla strona północna

Pałac Dukla.

Pałac Dukla strona południowa.

Pałac Mniszchów po II Wojnie Światowej

Budowa małej obwodnicy 1959 – 61.

Unikalne zdjęcie z rynku dukielskiego podczas targu poniedziałkowego w okresie przed I Wojną Światową.

Synagoga w Dukli po II Wojnie.

Budowa małej obwodnicy 1959 – 61

Rynek w Dukli

Dukla po wojnie

Budowa mostu na Dukiełce przy kościele parafialnym św. Marii Magdaleny. Wcześniej stał tu most kamienny.

Rzeka Dukiełka most kamienny.

Budowa mostu na rzecze Jasiołce (Dukla-Cergowa)

Odbudowa w latach 1959 – 61 domu rabbiego, obecnie hotel Odbudowa w latach 1959 – 61 domu rabbiego, obecnie hotel turystyczny

Cmentarz żołnierzy z okresu I i II wojny światowej z bramą wejściową wybudowaną w 1960 roku, a przed przebudową pomnika i całego cmentarza

Dom Tuchmanna przed rozbiórką związaną z budową obwodnicy. Tuchmann był kupcem. Budynek ten sąsiadował ze szkołą męską

Budowa nowej drogi z widokiem na ośrodek zdrowia, liceum i pocztę

Widok na Górę Cergową

Panorama Dukli

Drewniany most na Jasiołce łączący Duklę z Cergową

Stara apteka i mleczarnia a w okresie okupacji hitlerowskiej szkoła żeńska

Przedwojenny widok na pałace

Przedwojenny widok na pałace

Rynek w Dukli

Rynek w Dukli

Rynek w Dukli

Rynek w Dukli

Rynek w Dukli i zbierajaca się ludność.

Wizyta władz wojewódzkich ze Lwowa w magistracie dukielskim w latach 1932 – 34. Burmistrzem wówczas był ks. Typrowicz Antoni

Synagoga z elementami już dziś nieistniejącymi

Budowa drogi do pustelni Św. Jana na Zaśpit. Lata 1932-33

Budowa drogi do pustelni Św. Jana na Zaśpit. Lata 1932-33 uczestnicy budowy.

Odsłonięcie i poświęcenie popiersia marszałka Józefa Piłsudkiego w 1936 r. na dukielskim rynku.

Pałac po II wojnie światowej.

Lata 60- te, ul Kościuszki z nowym blokiem wzniesionym 1957-59 oraz magistrat miejski

 

Lata 60-te Odbudowa Dukli.

Lata 60-te Odbudowa Dukli. Trakt Węgierski

Obwodnica Dukli

Odbudowa Dukli

Dukla po wojnie.

Dukla po wojnie.

Przedwojenny widok na Pałace.

Nie istniejący pomnik upamiętniający walki o przełęcz dukielską przy klasztorze.

Ratusz w Dukli

Panorama na Duklę

Obelisk upamiętniający otrzymanie prawa miejskiego przez Duklę przed renowacją.

Plebania kościoła Farnego w Dukli.

Dukla budynek nr. 1 od strony parkingu.

Widok na Pałac od strony południowej

Stary domek przy ulicy Cergowskiej.

Ruiny Urzędu Celnego w Dukli.

Murowana bursa żydowska z lat 1850-1899. Obecnie w budynku znajduje się przedszkole

Ruiny Urzędu Celnego w Dukli.

Ruiny Urzędu Celnego w Dukli.

Kamieniczki rynku w Dukli strona południowa

Kamieniczki rynku w Dukli strona północna

Ratusz od strony wschodniej "baszty"

Rynek strona północna

Ratusz strona południowa

widok z rynku w stronę dzwonnicy kościoła Farnego.

Budynek nr.1 w Dukli

Murowana bursa żydowska z lat 1850-1899. Obecnie w budynku znajduje się przedszkole

Dawny magistrat na ul Kościuszki

Dom pamięci w Dukli.

Dom pamięci w Dukli.

Ratusz z 1611 roku

Ratusz z 1611 roku

Dukla budynek nr. 1

Budynki przy ul. Cergowskiej.

Widok na ratusz w Dukli.

Rynek strona południowa dawniej "Gil"

Obelisk upamiętniający otrzymanie prawa miejskiego przez Duklę po renowacji.

Obelisk upamiętniający otrzymanie prawa miejskiego przez Duklę po renowacji.

Obelisk upamiętniający otrzymanie prawa miejskiego przez Duklę po renowacji.

Obecnie Dukla lepiej wygląda w czarnobiałych kolorach

Murowana kapliczka z lat 1890-1910 i budynek LO w Dukli

Obecnie Dukla lepiej wygląda w czarnobiałych kolorach

Obecnie Dukla lepiej wygląda w czarnobiałych kolorach

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dukli

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dukli wejście i tablica upamiętniająca

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dukli

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dukli, tablica upamiętniająca Walki o Przełęcz Dukielską

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dukli

Murowana bursa żydowska z lat 1850-1899. Obecnie w budynku znajduje się przedszkole odnowiona.

Obecnie Dukla lepiej wygląda w czarnobiałych kolorach

Obecnie Dukla lepiej wygląda w sepii

Stare kamieniczki rynku w Dukli

Obecnie Dukla lepiej wygląda w czarnobiałych kolorach

Puste gniazdo bocianów na pałacu Muzeum Historycznym

Obecnie Dukla lepiej wygląda w czarnobiałych kolorach

Ratusz w Dukli

Ruiny kamieniczek.

Aleja akacjowa w Dukli.

Aleja akacjiwa na przedmieściach Dukli.

Gniazdo bocianów na kominie Muzeum Historycznym.

Wierze kościoła Farnego.

      Zachowała układ architektoniczny z XVIII i XIX wieku. Status zabytku posiadają kamienice nr 2 i 3. Na środku ratusz z początku XVII wieku, przebudowany w XVIII i pod koniec XIX stulecia. Dukla położonego w dolinie Jasiołki tzw. Przełęcz Dukielska 500 m. Pierwsze wzmianki o Dukli pochodzą z 1366 r. z dokumentu wydanego przez Kazimierza Wielkiego we Włodzimierzu. W 1380 r. uzyskała ona prawa miejskie lecz w swojej historii wiele przeszła w szczególności w czasie II wojny światowej kiedy to omal nie straciła nadanych jej praw jak stało się to z Nowym Żmigrodem czy Jaśliskami. Historia pozostawiła po sobie jednak wiele pamiątek dzięki którym Dukle z pewnością zaliczyć można do głównych atrakcji Beskidu Niskiego. Dukla - miasto (ok. 2 000 mieszkańców) w dolinie Jasłowoki w Beskidzie Dukielskim. Miasto założone w XIV w. na t.z.w "trakcie węgierskim" wiodącym z północy na południe Europy. W XVI w. Dukla była ważnym ośrodkiem gospodarczym, znanym szczególnie z handlu winem. W XVIII w. stanowiła centrum włości możnego rodu Mniszchów. Została zniszczona podczas wojen w 1915 r., a szczególnie w 1944 r. w czasie walk o Przełęcz Dukielską. Po II wojnie światowej miasto zostało odbudowane. Ratusz - z początku XVII wieku przebudowany na neogotycki w XIX wieku. Na elewacji zachodniej zachowały się "Trąby Jordanów" - herb Dukli.

źródła fotografii:
Internet
Własne

powrót