Park Miejski w Dukli.

                Park Miejski dawniej przy zamkowy. Wejście od traktu węgierskiego w północnej części miasta, opodal kościoła bernardynów, Założony w XVIII stuleciu. W części układ jego zmieniono w XIX wieku, wg zaleceń księżnej Czartoryskiej. W parku trzy stawy i liczne starodrzewy. Przed wojną ewidencjonowano tu ponad 800 odmian drzew, krzewów i roślin. Dziś znacznie uboższy, chociaż nadal z licznymi okazami flory, dla nas egzotycznej.

powrót