Okoliczna ludność już podczas przejazdu próbnego w przededniu wizyty papieża okazywała duże zainteresowanie.

Moment montażu pomnika św. Jana z Dukli

Przejazd próbny PAPA MOBILE.

W dniu przyjazdu czas oczekiwania na papieża wydłużał się lecz nikt nie zrezygnował.

Właśnie z tej mównicy dostojny gość wygłosił przemowę.

 

Wizyta papieża Jana Pawła II w Dukli miała bezpośredni związek z kanonizacji bł. Jana z Dukli, o którą zabiegali OO. Bernardyni. Pierwsze oficjalne zaproszenie do Dukli otrzymał Ojciec Święty z rąk ówczesnego burmistrza Zygmunta Nowaka, w 1994 roku, podczas pielgrzymki do Watykanu przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Małopolski.

Następne, o treści: Ojcze Święty, my mieszkańcy ziemi bł. Jana z Dukli, z wielką pokorą i nieśmiałością zapraszamy do Dukli, abyśmy mogli przeżywać kanonizację swego rodaka w miejscu Jego urodzin.

Zostało wręczone podczas spotkania pielgrzymów z Dukli z papieżem w październiku 1995 roku w Watykanie Dzięki dużemu zaangażowaniu ks. dziekana Stanisława Siary oraz gwardiana o. Gabriela Kudzi i ówczesnych władz samorządowych, zorganizowany i należycie przygotowany został przyjazd Ojca Świętego do Dukli. 9 czerwca 1997 roku o godz. 20.40, około 15 tysięcy wiernych powitało dostojnego gościa. Oficjalną mowę powitalną wygłosił metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik.

Następnie do zebranych przemówił papież: ...jakże raduje się moje serce, że dane mi jest dzisiaj, na moim pielgrzymim szlaku stanąć w mieście, w którym urodził się bł. Jan z Dukli. Wracam pamięcią do dnia, a było to wiele lat temu, kiedy nawiedziłem dukielskie sanktuarium, a w szczególności kaplicę błogosławionego Jana na Puszczy, jak zwykło się mówić. Dziś ponownie przybywam do Waszego miasta, które całą swą historią śpiewa Panu pieśń sławy i uwielbienia za dar tego świątobliwego zakonnika, którego kanonizacja odbędzie się, za łaską Boską jutro w Krośnie...

Papież, pomimo długiej podróży i zmęczenia, był w doskonałym humorze, a jego słowa: ...a Cergowa patrzy i myśli, co się tutaj dzieje... pozostały mi długo w pamięci wiernych. Były oczywiście kwiaty od dzieci, obraz św. Jana z  Dukli i relikwiarz od OO. Bernardynów, monstrancja i dyplom Honorowego Obywatela Dukli, które w imieniu społeczeństwa wręczył Zygmunt Nowak, Andrzej Krężałek i Jan Gosztyła. Przyjmując dyplom Ojciec Święty zadał żartobliwe pytanie: A czy od tego nie będę czasem płacił podatku? Uroczystość powitania zakończyła się około godz. 21.30 odśpiewaniem apelu jasnogórskie. Następnie dostojny gość udał się do klasztoru O. Bernardynów na modlitwę. Udzielił również papieskiego błogosławieństwa ks. prałatowi Stanisławowi Głogowskiemu. Po zjedzeniu kolacji udał się na wypoczynek do, urządzonego w stylu góralskim, pokoju.

10 czerwca 1997 roku, podczas mszy św. celebrowanej w Krośnie, papież ogłosił bł. Jana z Dukli świętym. Pobyt Jana Pawła II w Dukli upamiętniają, odbywające się corocznie 9 czerwca, uroczystości religijne oraz jego pomnik znajdujący się obok sanktuarium św. Jana z Dukli. Ten najważniejszy dzień w historii Dukli pozostał na zawsze w pamięci jej mieszkańców.

Pomnik upamiętniający pobyt Jana Pawła II w Dukli.

Krzyż pojednania, wizerunek św. Jana z Dukli.

Św. Jan z Dukli w czasach szkolnych "żaczka"

Widok kolumny dostojnego gościa już jest na alei akacjowej.

Jan Paweł II w papa mobile na ziemi Dukielskiej.

powrót

Ostatnia aktualizacja tej witryny 27-09-10 12:26:47

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały