Fotografie przedstawiają Cmentarze Żołnierskie.

Brama główna i nowo dnowiony pomnik na cmentarzu wojskowym (2010).

Pomnik po renowacji 2010 r.

Gółwny pomnik na cmentarzu.

Żołnierze polegli w II wojnie światowej brama główna.

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej

Żołnierze polegli w II wojnie światowej pomnik

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

Żołnierze polegli w I wojnie światowej

         Cmentarze Żołnierskie, znajdują się w północnej części miasta, za kościołem i klasztorem bernardynów. Spoczywają tu w bezimiennych mogiłach żołnierze polegli w I wojnie światowej w 1914 i 1915 roku (mogiły z krzyżami od strony muru klasztornego). Cmentarz ten założono w czasie porządkowania grobów żołnierskich w latach 1916-1917. Cmentarz z II wojny światowej, założony został w wyniku prowadzonej po wojnie ekshumacji i porządkowania mogił wojennych. Przy wejściu strzelista symboliczna brama. Na środku pomnik żołnierza dłuta Stanisława Pomprowicza z Krosna. Mogiły bezimienne, w większości zbiorowe. Za pomnikiem rzędem (mogiły z orłami) spoczywają polscy żołnierze września 1939 roku (przeniesieni tu po ekshumacji) i ci polegli po froncie, przy rozminowaniu terenu. Groby i mogiły oznaczone gwiazdą i czeskim lwem, to symbol, nie zawsze oznaczający groby czechosłowackich i sowieckich żołnierzy. W czasie ekshumacji nie dzielono poległych wg przynależności do armii. Chowano wspólnie. Wśród poległych żołnierzy wielonarodowej Armii Czerwonej, najwięcej Ukraińców. Spoczywają też Polacy z Kresów Wschodnich wcieleni do sowieckiej armii.

powrót