Żydzi na Podkarpaciu

         Wystawa poświęcona była sztuce i historii Żydów na Podkarpaciu. Na wystawie prezentowano eksponaty z muzeów: Krakowa, Rzeszowa, Tarnowa, Sanoka, Jasła, Biecza oraz ze zbiorów własnych. Zwiedzający mogli zapoznać się z lokalizacją bożnic, kirkutów oraz miejsc martyrologii narodu żydowskiego w latach okupacji niemieckiej. Na tle fotogramów istniejących ruin, synagog i resztek cmentarzy prezentowano bogatą, a nie zawsze znaną kulturę materialną i sztukę Żydów, żyjących przed II wojną światową na Podkarpaciu. Ludność ta stanowiła w wielu miejscowościach naszego regionu znaczną część mieszkańców (Baligród, Biecz, Bircza, Dubiecko, Dukla, Frysztak, Lesko, Lutowiska, Nowy Żmigród, Rymanów i Ustrzyki Dolne).
Ciekawym elementem wystawy były eksponaty związane z kształtowaną przez religię obyczajowością i życiem rodzinnym. Prezentowane na wystawie przykłady sztuki żydowskiej to m.in. fragmenty malowideł z bożnic, ozdoby metalowe do zwojów Tory, portrety, a spośród bogatego rzemiosła artystycznego przedmioty sakralne będące wyposażeniem synagog, jak też używane w domach podczas świąt.
Po społeczności żydowskiej niewiele pozostało na tym terenie do naszych czasów. Przetrwało kilka domów modlitw, zrujnowanych albo przebudowanych i zaadoptowanych do innych potrzeb oraz w większości zdewastowane cmentarze - nieme pamiątki bogatej przeszłości.

powrót

Ostatnia aktualizacja tej witryny 2013-02-15 19:01:19

Preferowana rozdzielczość 1024x768
Copyright © 2005-03-16
Tomasz Biały